Stadsfixaren city dirt report

Lekpark på lilla Essingen. Skruv sticker fram ur en träbåt (lekställning)