Stadsfixaren city dirt report

Sladd till gatubelysning har släppt från vajer och dragit med sig från fasaden