Stadsfixaren city dirt report

Gäller gångbanan och har sett ut så mycket länge.