Stadsfixaren city dirt report

Flera överfulla papperskorgar på fatburs kvarngata