Stadsfixaren city dirt report

Trafikljuset vid övergångsstället innan busshållplatsen söderut låter som en järnvägskorsning istället för det normala klickande ljudet. Vore toppen om det blev justerat. Tack! Glad påsk!