Stadsfixaren city dirt report

Linjen som separerar gång- och cykelbana borta efter asfaltering. Detta är en skolväg!