Stadsfixaren city dirt report

Stoppstenar flyttade av snöröjningen.