Stadsfixaren city dirt report

Avbruten gatuskylt i korsningen Harriet Sundströms väg/Maria Röhls väg.