Stadsfixaren city dirt report

Hela Tensta Alle full med potthål och beläggningsskador