Stadsfixaren city dirt report

En brunn på gräsytan vid Sjöhällsstigen/Björnstigen har blivit blottlagd och stor fara finns att trampa i den och skada sig.