Stadsfixaren city dirt report

Samtliga papperskorgar på Kungstensgatan är överfulla och gatan skräpig